Politica de confidentialitate

>
Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal o consideram ca un angajament fundamental al Studio44.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Deoarece unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi, în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin website-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acesteia.

Despre noi și cum ne puteți contacta

Studio44.ro este denumirea comercială al SC Beauty Hair Studio 44 SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Cernauti nr. 5, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/12664/2018, cod unic de înregistrare fiscală RO3981846 (în continuare ” Studio44.ro” sau „noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Pentru ca suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Studio44.ro cu protecția datelor la adresa de e-mail contact@studio44.ro- cu mentiunea: în atenția Responsabilului Studio44.ro, cu protecția datelor.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Colectăm direct de la dumneavoastra datele cu caracter personal, astfel încât sa aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlu „de exemplu”, in momentul in care  vă creați un cont la Studio44.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma Studio44.ro aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, adresa de livrare etc.;

Atunci când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele dumneavoastra, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc.

Avem posibilitatea de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastra în timpul vizitării website-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă propunem să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării descrise de mai jos.

Pe website-ul nostru stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal în următoarele scopuri:

1.Pentru prestarea serviciilor Studio44.ro, în beneficiul dumneavoastra

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Studio44.ro;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Studio44.ro sau ale partenerilor;

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Studio44.ro și dumneavoastra. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastra de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Activitatea de marketing

Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele sau serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj prin e-mail, SMS, telefonic, push/webpush/etc., care sa contina informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea „Cont/Cosul meu” sau sectiunea „Cont/Favorite”, pentru care ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie. Mai putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastra, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul de cumpărător (de exemplu produsele vizualizate, adăugate în wishlist sau achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastra, că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastra și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

De obicei, întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastra prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • Contactarea Studio44.ro, folosind detaliile de contact descrise mai sus.

Exista situații in care ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În oricare situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastra pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale să nu va fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii solicitate.

 

Apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a website-ului nostru și a utilizatorilor platformei Studio44.ro față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Motivul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm, garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastra.

In anumite cazuri, ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Perioada de timp in care păstrăm datele dumneavoastra cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Studio44.ro. in orice moment puteți să ne solicitați ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui putem sa transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastra următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor Studio44.ro;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Va asigurăm că accesul la datele dumneavoastra de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Tarile in care transferăm datele dumneavoastra cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm date cu caracter personal, doar pe teritoriul României.

Protejăm securitatea datelor dumneavoastra, cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Mobilpay.ro. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile pe care le aveti

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele cu caracter personal. Puteți solicita accesul la acestea, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea descrierii prezentate mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate- Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dumneavoastra cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Studio44.ro. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dumneavoastra.

Onorarii-  Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastra cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastra de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns-  Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 20 zile lucratoare, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări.

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

Să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastra, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastra cu caracter personal inexacte sau incomplete. Exista posibilitatea să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • datele au fost prelucrate ilegal;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastra de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastra de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, trebuie sa va descarcati din contul Studio44.ro si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Studio44.ro, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dumneavoastra sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar Studio44.ro va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului dvs. de pe Studio44.ro, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dumneavoastra cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dumneavoastra, sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță, sau
 • pentru a proteja drepturile Studio44.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastra sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastra

si

 • prelucrarea se face prin mijloace automate

 

Opozitia

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dumneavoastra
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastra
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastra sau se bazează pe consimțământul dumneavoastra explicit

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă ingradi dreptul dumneavoastra de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că depunem toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă, pe cale amiabilă.

Va reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Studio44.ro cu cu privire la protecția datelor, prin transmiterea solicitarii dumneavoastra la adresa de e-mail: contact@studio44.ro.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Niciun produs în coș.